Aantal bbl-studenten stijgt eindelijk weer

Na een jarenlange daling is in 2016 het aantal bbl-studenten voor het eerst weer gestegen. Ook de doorstroom naar het hbo neemt weer toe.

Dat blijkt uit de nieuwe benchmark die de MBO Raad samen met adviesbureau KBA heeft uitgebracht. De benchmark – de twaalfde in rij – brengt de situatie in beeld per eind 2016. Uit de benchmark blijkt dat de verwachte krimp van het aantal mbo-studenten zich in 2016 nog niet heeft voorgedaan. Het totaal aantal studenten in het mbo (inclusief agrarische opleidingen en vakscholen) steeg in 2016 met 0,86% tot 493.000. Ondanks deze stijging is krimp onvermijdelijk. Vanaf 2019 zullen mbo-scholen hier echt last van krijgen.

Stijging bbl
De groei in het aantal studenten komt vrijwel volledig voor rekening van de bbl. Na jarenlange daling is in 2016 eindelijk het tij gekeerd. Het aantal bbl-studenten is in 2016 toegenomen van 95.000 (2015) tot bijna 100.000. In de hoogtijdagen van de bbl waren er landelijk meer dan 160.000 bbl-studenten. Er is een duidelijke samenhang met het economisch tij. SBB is de laatste tijd zeer actief met een bbl-offensief.

bron: MBO-today

Hele artikel klik hier

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief